Inhoud Website

Solon Advocaten B.V. (“Solon”) verleent je hierbij toegang tot www.solonlegal.nl <http://www.solonlegal.nl> (“de Website”) en publiceert op de Website ter informatie teksten, afbeeldingen en beelden.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en informatief en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst met Solon te sluiten.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg waarmee de Website is samengesteld is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is en aan de inhoud van de Website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend jegens Solon of derden.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Solon evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden en hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Bij het maken van deze Website is Solon geïnspireerd door anderen. Wij hopen dat bezoekers van deze Website enthousiast & geïnspireerd zullen worden en inhoud van deze site willen delen.

Voor het gebruik van het beeldmateriaal heeft Solon toestemming gevraagd aan derden en er is alleen toestemming verleend voor het gebruik van dit beeldmateriaal op de Website. Het beeldmateriaal op de Website mag daarom niet verspreid, vermenigvuldigd en/of doorgegeven worden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.