Solon in de Haagse schijnwerpers

By | ondernemen & ondernemers, solon | No Comments

aap 2

Deze maand staan wij in de nieuwe editie van het zakenmagazine Business Haaglanden. Het thema van deze maand is ons op het lijf geschreven: Ontwikkeling op de Binckhorst & Juridische dienstverlening. Met dank aan de redactie van Business Haaglanden voor dit vlot geschreven artikel over ons kantoor aan de Binckhorst.

Lees hier het hele artikel: “Oplossingsgerichte advocaten op de Binckhorst

 

Is uw organisatie arbo-proof?

By | ondernemen & ondernemers | No Comments

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Een medewerker kan vanaf 1 juli 2017 om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke medewerker het wettelijk recht om op ieder gewenst moment de bedrijfsarts te spreken. Dit is onderdeel van een wetswijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De kosten hiervan zullen evenwel door de werkgever worden gedragen en het is daarom van belang hierop te anticiperen. De gewijzigde Arbowet is dus ook een mooie gelegenheid voor werkgevers om op deze manier klachten tijdig te adresseren en uitval te voorkomen. Read More

Franchisewet nu toch echt in aantocht?!

By | ondernemen & ondernemers | No Comments

place-name-sign-1647341_1920 (1)

Sinds begin dit jaar bestaat er een Nederlandse Franchise Code (“NFC”). De insteek van de NFC is om de verhouding tussen franchisegever en –nemer evenwichtiger te maken. Deze door franchisegevers niet zo warm ontvangen gedragsregels zijn (nog) niet afdwingbaar. Minister Kamp heeft echter 12 april jl. een concept wetsvoorstel gepresenteerd. De eerste stap om de NFC wettelijk te verankeren is gezet: er komt dus waarschijnlijk toch een franchisewet aan! Wat betekent dit dan voor franchisegevers- en nemers? Read More

Beroepsaansprakelijkheid accountant bij aandelentransactie

By | mergers & acquisitions | No Comments

vingertje wijzenHet Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 geoordeeld dat een accountant tekort is geschoten in zijn zorgplicht bij het begeleiden van een aandelentransactie. Dit trok mijn aandacht, omdat niet alle accountants overnamecontracten aan daartoe gekwalificeerde juristen overlaten. Ditmaal bleek het echter niet om de vastlegging van de afspraken te gaan, maar het niet expliciet wijzen op de fiscale consequenties van de betreffende overname. Read More

Hallo lente!

By | solon | No Comments

 

De zon schijnt, de vogels fluiten…. Tijd om ons terras weer in gebruik te nemen onder het genot van een (toepasselijk) lentebiertje en met goed gezelschap.

Kom jij met ons de bloemetjes buiten zetten? Op donderdag 23 maart a.s. ben je vanaf 17:00 van harte welkom.

Tot dan?!

 

Graag horen we dat je komt en wie je meebrengt.
M: secretariaat@solonlegal.nl
T: 070-356 04 22